Projektas

LABT projektas

PDB

Lietuvos ETD IS

Statistika

Publikacijos

LABT projektas
 

Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo (LABT) vystymo koncepcija

Kurti Lietuvos virtualią biblioteką,  automatizuojant bibliotekas, unifikuojant pa­ieš­ką bei  priėjimą prie elektroninių informacijos šaltinių ir virtualių pas­lau­gų.

Pagrindiniai uždaviniai

Automatizuoti bibliotekas, jungiant jas į vieningą tinklą
Teikti virtualias paslaugas
Kaupti el. išteklių bazes
Kurti vieningą paieškos sistemą su unifikuota vartotojo sąsaja
Garantuoti kokybiškas sąsajas tarp bibliotekų el. katalogų ir el. išteklių bazių

LABT sudaro 16 Lietuvos universitetinių bibliotekų, 18 kolegijų bibliotekos, Lie­tu­vos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka ir 39 valstybinių mokslo ins­ti­tu­tų bib­lio­te­kos.

 Lietuvos virtuali biblioteka

Virtuali biblioteka – tai e. bibliotekos, telekomunikacijos priemonės ir uni­fi­kuo­ta vartotoja sąsaja. Ji apima visų lygių e. bibliotekas – nuo namų bibliotekos iki pasaulio informacinių šaltinių.
Lietuvos virtuali biblioteka kuriama remiantis Aleph, Primo, MetaLib ir SFX prog­ra­mi­niais produktais.

Organizacijos ir kontaktai

Mokslo ir technologijų departamentas prie LR švietimo ir mokslo ministerijos
Lietuvos akademinių bibliotekų direktorių asociacija (LABA)
Kauno technologijos universitetas


 

 

Administratorius Linas Salelionis
© 2003–2010 LABT