Kontaktai

Atsakingi asmenys

BPIAC

LABT-U darbo grupė

LABT-K darbo grupė

LABT-M darbo grupė

Bibliotekos

 

LABT - Atsakingi asmenys

Atsakingi asmenys

Lietuvos virtualaus universiteto (LVU) programos LABT uždavinį vykdo Lietuvos aka­de­mi­nių bibliotekų informacinės infrastruktūros mokslui ir studijoms pa­lai­ky­mo ir plėtros konsorciumas.

Konsorciumo valdybos pirmininkė
Irena Krivienė
Universiteto g. 3, 01122 Vilnius
Tel. (8 5) 268 7100
Faks. (8 5) 268 7104
El. p. Irena.Kriviene@mb.vu.lt

Konsorciumo administruojančios institucijos koordinatorė
Jūratė Kuprienė
Universiteto g. 3, 01122 Vilnius
Tel. (8 5) 268 7100
Faks. (8 5) 268 7104
El. p. Jurate.Kupriene@mb.vu.lt

Konsorciumo visuotinio susirinkimo pirmininkė
Emilija Banionytė
Studentų g. 39, 08106 Vilnius
Tel./faks. (8 5) 275 0340
El. p. Emilija.Banionyte@vpu.lt

Konsorciumo informacinių sistemų priežiūros darbo grupė
El. p. labt-tc@library.lt


 

 

Administratorius Linas Salelionis
© 2003–2010 LABT