Europos Sąjungos oficialių leidinių tarnybos specialiame leidinyje „Tenders elektronic daily“, dokumento numeris 125720-2006